ΔΡΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

(3ο ΓΕΛ Π. Φαλήρου)

Το ΚΠΕ Δραπετσώνας υλοποίησε επιμορφωτική ημερίδα συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων του 3ου ΓΕΛ Π. Φαλήρου, διάρκειας 6 διδακτικών ωρών (8.30- 13.30 μμ) στις 12 Οκτωβρίου 2018, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας, σε συνεργασία με ΔΔΕ Δ΄Αθήναςανταποκρινόμενο στο αίτημα της Διευθύντριας του σχολείου, κας Τσίγκα Σμαράγδας.

Τίτλος ημερίδας : «Ανιχνεύοντας τους 17 στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Δραπετσώνας για την παγκοσμιοποίηση»

Η επιμορφωτική ημερίδα εστίασε στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των συμμετεχόντων/σών σχετικά με τους 17 στόχους της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ, καθώς και στο ζήτημα της αλληλεπίδρασης των στόχων μεταξύ τους. Σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας σε διεθνές επίπεδο, έχει αρχίσει να γίνεται φανερό  ότι τα ζητήματα της αειφορίας δεν μπορούν να προσεγγιστούν αποσπασματικά αλλά είναι αναγκαία η συστημική προσέγγιση μεταξύ τους. Μέσα από την υλοποίηση επιλεγμένων βιωματικών εργαστηρίων από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του  ΚΠΕ Δραπετσώνας «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης», οι συμμετέχοντες/σες εστίασαν στον στόχο 12 «Υπεύθυνη Παραγωγή και Κατανάλωση», καθώς και στην θετική αλληλεπίδραση του στόχου αυτού με άλλους στόχους της Ατζέντας 2013, όπως καλή υγεία και ευημερία, μηδενική φτώχεια, αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, λιγότερες ανισότητες και ισότητα των δύο φύλων, υγιή οικοσυστήματα στη θάλασσα, κλπ.

Συγκεκριμένα, με τη συμμετοχή τους στα βιωματικά εργαστήρια, οι συμμετέχοντες/σες, μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και γονείς, είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν θετικά μεταξύ τους στις ομάδες εργασίας, κάτι που είναι ιδιαίτερα θετικό για την ποιότητα της σχολικής ζωής και τη λειτουργία του ίδιου του σχολείου.

Μέσα από την προσέγγιση του σύνθετου φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και την καλλιέργεια των αξιών του ενημερωμένου και ενεργού παγκόσμιου πολίτη :

Α. οι μαθητές/τριες απέκτησαν ερεθίσματα για ένα θέμα με το οποίο επιθυμούν να ασχοληθούν, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, στο πλαίσιο εκπόνησης προγράμματος για την αειφορία, δηλαδή με τον στόχο της «υπεύθυνης παραγωγής και κατανάλωσης».

Β. οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν πολλαπλά ερεθίσματα, εφόσον το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης» μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τη μέθοδο, όχι μόνο στην υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/εκπαίδευσης για την αειφορία, αλλά και στην ίδια τη διδασκαλία μεγάλου εύρους διδακτικών αντικειμένων στο Γυμνάσιο και Λύκειο.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί σε μαθήματα, όπως Φιλοσοφία, Πολιτική Παιδεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία, Γεωγραφία (Α και Β Γυμνασίου), Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες (Γυμνάσιο και Λύκειο), Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών πόρων (Α τάξη ΓΕΛ), Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη (Α’ τάξη ΕΠΑΛ), Δημιουργικές Εργασίες (Α΄ και Β΄ τάξη ΓΕΛ), Ερευνητικές εργασίες (Α και Β’ τάξη ΓΕΛ), Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Α’ τάξη ΕΠΑΛ), καθώς και τεχνολογία (Γυμνάσιο και Α’ τάξη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης» έχει εγκριθεί ως εκπαιδευτικά κατάλληλο σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 42/13-9-208 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ (και την υπ’ αριθ. 10774/18-9-2018 Γνωμοδότηση του ΙΕΠ στο ΥΠ.Π.Ε.Θ). Με αφορμή την περίπτωση ενός «κόκκινου γιλέκου», έτσι όπως περιγράφεται στο βιβλίο του W. Korn (Πώς ένα  Κόκκινο Γιλέκο Έκανε το Γύρο του Κόσμου. Αθήνα: Κέδρος, 2009) το πρόγραμμα στοχεύει να φέρει σε επαφή τους/τις επιμορφούμενους/ες με το ζήτημα της παγκοσμιοποίησης και της ευθύνης του καταναλωτή  μέσα από βιωματικά εργαστήρια και διδακτικές τεχνικές, όπως παιχνίδι προσομοίωσης, παιχνίδι ρόλων, δημιουργία χρονογραμμής κλπ.

 Γ.    οι γονείς είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν κάποιες από τις ιδέες και αξίες της αειφορίας όπως κύκλος ζωής, κοινή ευθύνη, αλληλεγγύη και συνεργασία, καθώς και να ενημερωθούν για την παγκόσμια Ατζέντα 2030 μέσα από τους 17 στόχους της ΑΑ, όπως επίσης και να αντιληφθούν με ποιο τρόπο οι καθημερινές τους πρακτικές επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην επίτευξη των στόχων αυτών.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ :

8.30 – 8.45 : Προσέλευση – εγγραφές

8.45-9.55 : Παρουσίαση στοχοθεσίας ημερίδας, Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Υπεύθυνη ΚΠΕ Δραπετσώνας

9.55-9.15: Χωρισμός σε ομάδες και παιχνίδι γνωριμίας/εισαγωγή στους 17 στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης, Δρ Στ. Τριανταφύλλου, Θεολογία Αβδελλή, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ, Ιωάννα Φώκου, Μέλος της ΠΟ του ΚΠΕ

9.15 – 10.00: «Ανιχνεύοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 17 στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης» : Βιωματική δραστηριότητα εμβάθυνσης στους 17 στόχους της ΑΑ, Δρ Στ. Τριανταφύλλου, Θεολογία Αβδελλή, Ιωάννα Φώκου

10.00-10.15 : Διάλειμμα

10.15- 11.30 : Επιλογή βιωματικών εργαστηρίων από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Δραπετσώνας «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης», Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Θεολογία Αβδελλή, Ιωάννα Φώκου

11.30- 11.45 : Διάλειμμα

11.45-12.45 : Επιλογή βιωματικών εργαστηρίων από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Δραπετσώνας «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης», Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Θεολογία Αβδελλή, Ιωάννα Φώκου

12.45 - 13.15: Συμπεράσματα και συζήτηση («Διατρέχοντας τους 17 Στόχους της ΒΑ μέσα από τον κύκλο ζωής ενός γιλέκου από φλις»)                       

13.15 - 13.30: Κλείσιμο της ημερίδας, αξιολόγηση

 

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.