«Οι 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από ιστορίες καθημερινών αντικειμένων»

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Δραπετσώνας προτίθεται να υλοποιήσει επιμορφωτική ημερίδα για νηπιαγωγούς σε συνεργασία με το 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, το Συντονιστή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικού έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία, κ. Αχιλλέα Μανδρίκα, καθώς τις Συντονίστριες Εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγών κα Κυριακή Μέλλιου και κα Φωτεινή Αζναουρίδου, στις 12 Φεβρουαρίου 2019, και ώρες 17.00-21.00 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας.

Τίτλος της ημερίδας : «Οι 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από ιστορίες καθημερινών αντικειμένων»

Η επιμορφωτική ημερίδα θα επικεντρωθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Δραπετσώνας «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης», στη σχέση του με τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς και στον πιλοτικό του μετασχηματισμό, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης» στοχεύει στο να φέρει σε επαφή τους συμμετέχοντες με τις διαφορετικές οπτικές των ανθρώπων που ζουν και δραστηριοποιούνται στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής των καταναλωτικών μας αγαθών. Επιπλέον, οδηγούνται στον αναστοχασμό πάνω στις δικές τους καταναλωτικές συνήθειες και επιλογές και τον βαθμό στον οποίο αυτές εμποδίζουν την ίση πρόσβαση όλων στα δικαιώματα. Ως πρόγραμμα εκπαίδευσης για την αειφορία, το πρόγραμμα αυτό αναπτύσσει ορισμένες από τις βασικές ικανότητες του παγκόσμιου πολίτη (κριτική και συστημική σκέψη, προβολή στο μέλλον, αυτογνωσία) και εστιάζει σε αξίες όπως αλληλεγγύη, κοινή ευθύνη, περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη. Μέσα από το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία του (ιστοριογραμμή, παιχνίδι προσομοίωσης, εργασία στις ομάδες) το «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο … » μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη πολλών μαθημάτων στην τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου αλλά και της  Β/θμιας εκπ/σης, διευκολύνοντας τη διάχυση των ιδεών της αειφορίας, αλλά και την ενσωμάτωση στο ΑΠ ορισμένων από τους 17 στόχους της Βιώσιμης Aνάπτυξης του ΟΗΕ, όπως υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση, ισότιμη πρόσβαση στα δικαιώματα, κλπ. Επιπλέον, θα δοθεί χρόνος, ώστε να γίνει πιλοτικός σχεδιασμός του προγράμματος, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί και με μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου.

Πρόγραμμα ημερίδας

17.00-17.30: Προσέλευση- εγγραφές

17.30-17.40: Παρουσίαση στοχοθεσίας ημερίδας, Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Υπεύθυνη ΚΠΕ Δραπετσώνας και Δρ Αχιλλέας Μανδρίκας, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία

17.40-18.00: «Οι 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης και η αλληλεπίδρασή τους μέσα από παιχνίδι», Θεολογία Αβδελλή, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Δραπετσώνας, Ιωάννα Φώκου, Μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ.

18.00-19.00: «Επιλογή βιωματικών εργαστηρίων από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Δραπετσώνας Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης», Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Θεολογία Αβδελλή, Ιωάννα Φώκου

19.00-19.15 : Διάλειμμα

19.15-19.45 : «Επιλογή βιωματικών εργαστηρίων από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Δραπετσώνας Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης», Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Θεολογία Αβδελλή, Ιωάννα Φώκου

19.45 – 20.10 : «Οι 17 Στόχοι μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης»

20.10-20.50 : «Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για μαθητές νηπιαγωγείου με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης», Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Δρ Κυριακή Μέλλιου, Φωτεινή Αζναουρίδου.

20.50-21.00 : Κλείσιμο ημερίδας/αξιολόγηση

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.