Η ημερίδα "Οι αρχές της αειφορίας και η παιδαγωγική τους αξιοποίηση μέσα από το νέο πιλοτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Δραπετσώνας 'ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης'" θα πραγματοποιηθεί στις 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 12.00-14.30 (αντι για τις 15/12). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την ημερίδα παρατείνεται έως Δευτέρα 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016. 

Home
 

 

espa 2014-2020

inedivim

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.