Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια σάντουιτς , τυροπιττών και βουτημάτων για το σχολικό έτος 2017-2018. Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ.

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.