Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών με σκοπό την αγορά έγχρωμου εκτυπωτικού μηχανήματος Laser A3 και Α4, καθώς και  δύο διαδραστικών πινάκων και βιντεοπροβολέων.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ

Home
 

 

espa 2014-2020

inedivim

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.