Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών με σκοπό την αγορά έγχρωμου εκτυπωτικού μηχανήματος Laser A3 και Α4, καθώς και  δύο διαδραστικών πινάκων και βιντεοπροβολέων.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.