Πρόσκληση για υποβολή προσφορών με σκοπό τη δημιουργία e-book, βιβλίου και συνοδευτικού cd-rom και την ανατύπωσή τους σε 300 αντίγραφα.Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.