Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Νηπιαγωγείου και Δημοτικού.

Βασικοί άξονες ευαισθητοποίησης των παιδιών είναι η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των σκουπιδιών.

Ακόμη, γίνεται προσπάθεια σύνδεσης με τομείς, όπως η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, οι συσκευασίες, με σκοπό την υιοθέτηση ενός άλλου καταναλωτικού προτύπου.

Home
 
epeaek-logo.jpg