Το περιεχόμενο των προγραμμάτων του ΚΠΕ Δραπετσώνας μπορείνα αποτελέσει αντικείμενο ενός ετήσιου

περιβαλλοντικού προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς που το επιθυμούν ή μπορεί να

ενσωματωθεί στην διδακτική τους πράξη επεκτείνοντας την προσέγγιση εννοιών και θεμάτων του

αναλυτικού προγράμματος

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2017-2018

1. Στον πηγαιμό για τους δημόσιους χώρους : μου προσφέρουν? τους προσέχω;(Γυμνάσιο - Λύκειο)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο ως προς το περιεχόμενο,
όσο και ως προς τη μέθοδο, όχι μόνο στην υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
αλλά και στην ίδια τη διδασκαλία μεγάλου εύρους διδακτικών αντικειμένων στο Γυμνάσιο και Λύκειο,
όπως π.χ. Φιλοσοφία, Πολιτική Παιδεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία,
Δημιουργικές Εργασίες (Α΄ και Β΄ τάξη ΓΕΛ), Ερευνητικές εργασίες (Α και Β? τάξη ΓΕΛ),
Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Α? τάξη ΕΠΑΛ), καθώς και τεχνολογία
Γυμνάσιο και Α? τάξη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).
 

2. Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: Αλιεία - Τουρισμός (Γυμνάσιο - Λύκειο)

3. Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: Αλιεία (Γυμνάσιο)

4. Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: Τουρισμός (Γυμνάσιο - Λύκειο)
 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 2-4 μπορούν να αξιοποιηθούν, τόσο ως προς το περιεχόμενο,
όσο και ως προς τη μέθοδο, όχι μόνο στην υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
αλλά και στην ίδια τη διδασκαλία μεγάλου εύρους διδακτικών αντικειμένων στο Γυμνάσιο και Λύκειο,
όπως Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες (Γυμνάσιο και Λύκειο), Γεωγραφία (Α και Β Γυμνασίου)
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών πόρων (Α τάξη ΓΕΛ), Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη
(Α? τάξη ΕΠΑΛ), Δημιουργικές Εργασίες (Α΄ και Β΄ τάξη ΓΕΛ), Ερευνητικές εργασίες (Α και Β? τάξη ΓΕΛ),
Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Α? τάξη ΕΠΑΛ), καθώς και τεχνολογία (Γυμνάσιο και Α? τάξη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).
Το εκπαιδευτικά προγράμματα 2 και 4 μπορούν να αξιοποιηθούν και κατά τη διδακτική πράξη
των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και Λύκειο (Φιλοσοφία, Πολιτική Παιδεία, Νεοελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία, Ιστορία Γενικής Παιδείας και Ιστορία Ανθρωπιστικού προσανατολισμού).
 

5. Το λιμάνι του Πειραιά: Αρχαιότητα - Νεότερη εποχή /Εκβιομηχάνιση (Γυμνάσιο - Λύκειο)

6. Tο λιμάνι του Πειραιά: Νεότερη εποχή - Εκβιομηχάνιση (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 5-6 μπορούν να αξιοποιηθούν, τόσο ως προς το περιεχόμενο,
όσο και ως προς τη μέθοδο, όχι μόνο στην υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
αλλά και στην ίδια τη διδασκαλία μεγάλου εύρους διδακτικών αντικειμένων στο Γυμνάσιο και Λύκειο,
όπως Φιλοσοφία, Πολιτική Παιδεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία Γενικής Παιδείας
και Ιστορία Ανθρωπιστικού προσανατολισμού, Δημιουργικές Εργασίες (Α΄ και Β΄ τάξη ΓΕΛ),
Ερευνητικές εργασίες (Α και Β? τάξη ΓΕΛ), Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Α? τάξη ΕΠΑΛ),
καθώς και τεχνολογία (Γυμνάσιο και Α? τάξη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).  

 

7. Φυσικοί πόροι και διαχείριση απορριμμάτων (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 7 μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο ως προς το περιεχόμενο,
όσο και ως προς τη μέθοδο, όχι μόνο στην υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
αλλά και στην ίδια τη διδασκαλία μεγάλου εύρους διδακτικών αντικειμένων στο Γυμνάσιο και Λύκειο,
όπως Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες (Γυμνάσιο και Λύκειο), Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών πόρων
(Α τάξη ΓΕΛ), Ερευνητικές εργασίες (Α τάξη ΓΕΛ), Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη (Α? τάξη ΕΠΑΛ),
Δημιουργικές Εργασίες (Α΄ και Β΄ τάξη ΓΕΛ), Ερευνητικές εργασίες (Α και Β? τάξη ΓΕΛ),
Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Α? τάξη ΕΠΑΛ), καθώς και τεχνολογία (Γυμνάσιο και Α? τάξη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).

 

8. Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης (Γυμνάσιο-Λύκειο)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 8 μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο ως προς το περιεχόμενο,
όσο και ως προς τη μέθοδο, όχι μόνο στην υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
αλλά και στην ίδια τη διδασκαλία μεγάλου εύρους διδακτικών αντικειμένων στο Γυμνάσιο και Λύκειο,
όπως Φιλοσοφία, Πολιτική Παιδεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία.
Επιπλέον, μπορεί να αξιοποιηθεί στη Γεωγραφία (Α και Β Γυμνασίου),
Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες (Γυμνάσιο και Λύκειο), Γεωγραφία (Α και Β Γυμνασίου),
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών πόρων (Α τάξη ΓΕΛ), Γεωπονία και Αειφόρο Ανάπτυξη (Α? τάξη ΕΠΑΛ),
Δημιουργικές Εργασίες (Α΄ και Β΄ τάξη ΓΕΛ), Ερευνητικές εργασίες (Α και Β? τάξη ΓΕΛ),
Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Α? τάξη ΕΠΑΛ), καθώς και τεχνολογία (Γυμνάσιο και Α? τάξη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).
 

 

 

Home
 
epeaek-logo.jpg