Σκοπός

Σκοπός του ΚΠΕΔ είναι η ευαισθητοποίηση και η απόκτηση γνώσεων, εμπειριών, δεξιοτήτων και στάσεων, που οδηγούν στην αλλαγή της σχέσης μας με το περιβάλλον με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

kids5.jpg

Στόχοι

  • Να γνωρίσουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ανθρώπινη παρέμβαση, μέσα από την παρουσίαση των προγραμμάτων μας με διαφάνειες, slides, video, εκθέματα, φωτογραφικό υλικό στις κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες του ΚΠΕΔ.
  • Να βαδίσουμε παρέα, για να γνωρίσουμε από κοντά τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας.
  • Να αποκτήσουμε γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες μέσα από την παρατήρηση, καταγραφή, σύγκριση και χρήση οργάνων.
  • Να παίξουμε, να τραγουδήσουμε, δουλεύοντας ομαδικά με πνεύμα συνεργασίας.
  • Να διαμορφώσουμε στάση και συμπεριφορά που να μας οδηγήσει στην προστασία του περιβάλλοντος με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από τη δημιουργία ειρηνικών σχέσεων, τόσο ανάμεσα στους ανθρώπους, όσο και ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση.

kids4.jpg

Γιατί:

"δεν αρκεί να κάνουμε ότι μπορούμε αλλά πρέπει να κάνουμε ότι χρειάζεται''!

 

Home
 

 

espa 2014-2020

inedivim

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.