ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΗΜΕΡΙΔΑ

 

« Διαπολιτισμικότητα και εκπαίδευση για ένα αειφόρο περιβάλλον : περιβαλλοντικοί πρόσφυγες και ανθρώπινα δικαιώματα 3ης γενιάς»

Το ΚΠΕ Δραπετσώνας , σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δράσεών του  για τη σχ. χρονιά 2010-11, έχει οργανώσει επιμορφωτική Ημερίδα στα πλαίσια της Δράσης : «Δια Βίου Μάθηση για Ενήλικες».

Απευθύνεται σε εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σε συλλόγους  εξωραϊστικούς και πολιτιστικούς , και , γενικά,  σε ενήλικες από όλες τις κοινωνικές ομάδες (άνεργους, φοιτητές, άτομα τρίτης ηλικίας, μετανάστες κ.ά.). Θα συμμετέχουν και ενήλικες μετανάστες-αιτούντες «διεθνή προστασία», μεταξύ των οποίων και όσοι παρακολουθούν πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας μέσω του Φορέα «Κοινωνική Ενδυνάμωση».

H περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να συνεισφέρει στην καλλιέργεια αξιών όπως η αλληλεγγύη, ο σεβασμός της άποψης του άλλου, η καταπολέμηση της ξενοφοβίας αλλά και η διαπολιτισμικότητα, ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών με κοινή συνισταμένη την περιβαλλοντική θεματολογία. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση διαχέεται έτσι σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, διατρέχει τη διάρκεια της ζωής ενός ενήλικα και εκπαιδεύει για μια εναλλακτική αειφορική κοινωνία.

Για τα μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ θεωρήθηκε  πολύ σημαντικό να οργανωθούν και βιωματικά εργαστήρια, ώστε να δοθεί έμφαση στην ενεργή συμμετοχή των ενηλίκων στις ομάδες εργασίας, συστατικό στοιχείο της ιδιότητας του ενεργού πολίτη που προωθείται μέσα από τις δράσεις Δια Βίου Μάθησης.

Πρόγραμμα Ημερίδας

09:00 ? 09:30 π.μ. : Προσέλευση ? Εγγραφές

09:30 ? 09:45 π.μ. : «Aνθρώπινα Δικαιώματα 3ης γενιάς ?  Στοχοθεσία της Ημερίδας», Βασιλοπούλου Σμαράγδα, Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας

09:45 ? 10:15 π.μ. : «Περιβαλλοντικές συνιστώσες και  Διαπολιτισμικότητα :η περίπτωση του αρχαίου λιμανιού του Πειραιά »,  Δρ. Τριανταφύλλου Σταυρούλα, Αναπλ. Υπευθύνου του ΚΠΕ Δραπετσώνας

10:15 ? 11:15 π.μ. : Βιωματικό εργαστήριο με τίτλο : «Aνακαλύπτοντας τρόπους για να προστατεύσουμε το περιβάλλον στην καθημερινότητά μας»,
Στελλίνα Κουλουζάκη, Δίκτυο Μεσόγειος SOS

11:15 ? 13:15 μ.μ. : Βιωματικό εργαστήριο : «Το Δικαίωμά μας σε υγιή Οικοσυστήματα : Δάση-Θάλασσες-Υγρότοποι», Ελ. Σβορώνου και Ν. Κουταβά,  WWF Ελλάς

13:15 ? 14:15 μ.μ. : Μικρό πρόχειρο γεύμα

14:15 ? 14:30 μ.μ. :  «Περιβαλλοντικές καταστροφές στις πόλεις και τα χωριά              του Πακιστάν»,  Αmir   Iqbal, δημοσιογράφος, μετανάστης - αιτών «διεθνή προστασία»

14:30 ? 15:30 μ.μ. : «Έχουμε όλοι τα ίδια περιβαλλοντικά δικαιώματα; Αφηγούμαι τη δική μου ιστορία και ανιχνεύω τις αιτίες» , Βασιλοπούλου Σμαράγδα,

Τριανταφύλλου Σταυρούλα, Μεγαλούδη Μυρσίνη
15:30 ? 16:00 μ.μ. : Συζήτηση ? Απορίες ? Αξιολόγηση Ημερίδας

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.