ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ

Το ΚΠΕ Δραπετσώνας και Τροιζήνας-Μεθάνων θα πραγματοποιήσει επιμορφωτική Ημερίδα σε 40 σπουδαστές του ΣΔΕ Καλλιθέας κατόπιν αιτήματος του σχολείου (αριθ. Πρωτ. 995/2-4-1012). 

To θέμα της Ημερίδας είναι : «Εναλλακτικές μορφές διαχείρισης απορριμμάτων : ανακύκλωση και κομποστοποίηση», συνολικής διάρκειας 6 ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2012. 

Πρόγραμμα Ημερίδας

16.00 μ.μ. ? 16.15 μ.μ.: Προσέλευση-εγγραφές 

16.15 μ.μ. ? 16.30 μ.μ. : Παρουσίαση της Ημερίδας ? Στοχοθεσία (Κατερίνα Μπαζίγου)

16.30μ.μ. - 17.00 μ.μ. :   Παρουσίαση με θέμα : 

«Aνακύκλωση : Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής  Διαχείρισης Απορριμμάτων»

(Σμαράγδα Βασιλοπούλου)

17.00 μ.μ. - 17.30 μ.μ. : Βιωματικό εργαστήριο: «Κατασκευή ανακυκλωμένου χαρτιού»

(Σταυρούλα Τριανταφύλλου)

17.30 μ.μ. - 18.00 μ.μ. :  Διάλειμμα 

18.00 μ.μ. - 19.00 μ.μ. : Παρουσίαση με θέμα : «Κομποστοποίηση : Διαδικασία-οφέλη-εφαρμογές σε χώρες του εξωτερικού και τη δική μας»

(Σμαράγδα Βασιλοπούλου, Περσεφόνη Τσιμάκη)

19.00 μ.μ. - 20.30 μ.μ. : Βιωματικό εργαστήριο:  «Κατασκευή κομποστοποιητών» 

(Σμ. Βασιλοπούλου ? Περσ. Τσιμάκη)

20.30 μ.μ. - 21.00 μ.μ. : Βιωματικό εργαστήριο: «Παρατηρώντας τους αποικοδομητές»

(Διον. Στροφύλας ? Στ. Τριανταφύλλου)

21.00 μ.μ. - 21.30 μ.μ. : Συζήτηση - συμπεράσματα-αξιολόγηση

Η Ημερίδα οργανώθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 7, Υποέργο 2, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους.

Home
 

 

espa 2014-2020

inedivim

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.