ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ

Το ΚΠΕ Δραπετσώνας και Τροιζήνας-Μεθάνων θα πραγματοποιήσει επιμορφωτική Ημερίδα σε 40 σπουδαστές του ΣΔΕ Καλλιθέας κατόπιν αιτήματος του σχολείου (αριθ. Πρωτ. 995/2-4-1012). 

To θέμα της Ημερίδας είναι : «Εναλλακτικές μορφές διαχείρισης απορριμμάτων : ανακύκλωση και κομποστοποίηση», συνολικής διάρκειας 6 ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2012. 

Πρόγραμμα Ημερίδας

16.00 μ.μ. ? 16.15 μ.μ.: Προσέλευση-εγγραφές 

16.15 μ.μ. ? 16.30 μ.μ. : Παρουσίαση της Ημερίδας ? Στοχοθεσία (Κατερίνα Μπαζίγου)

16.30μ.μ. - 17.00 μ.μ. :   Παρουσίαση με θέμα : 

«Aνακύκλωση : Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής  Διαχείρισης Απορριμμάτων»

(Σμαράγδα Βασιλοπούλου)

17.00 μ.μ. - 17.30 μ.μ. : Βιωματικό εργαστήριο: «Κατασκευή ανακυκλωμένου χαρτιού»

(Σταυρούλα Τριανταφύλλου)

17.30 μ.μ. - 18.00 μ.μ. :  Διάλειμμα 

18.00 μ.μ. - 19.00 μ.μ. : Παρουσίαση με θέμα : «Κομποστοποίηση : Διαδικασία-οφέλη-εφαρμογές σε χώρες του εξωτερικού και τη δική μας»

(Σμαράγδα Βασιλοπούλου, Περσεφόνη Τσιμάκη)

19.00 μ.μ. - 20.30 μ.μ. : Βιωματικό εργαστήριο:  «Κατασκευή κομποστοποιητών» 

(Σμ. Βασιλοπούλου ? Περσ. Τσιμάκη)

20.30 μ.μ. - 21.00 μ.μ. : Βιωματικό εργαστήριο: «Παρατηρώντας τους αποικοδομητές»

(Διον. Στροφύλας ? Στ. Τριανταφύλλου)

21.00 μ.μ. - 21.30 μ.μ. : Συζήτηση - συμπεράσματα-αξιολόγηση

Η Ημερίδα οργανώθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 7, Υποέργο 2, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους.

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.