"Πρακτικές διαχείρισης των οργανικών οικιακών αποβλήτων"

Επιμορφωτική ημερίδα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ»

 

Το ΚΠΕ Δραπετσώνας και Τροιζήνας ? Μεθάνων προγραμματίζει την υλοποίηση ημερίδας Δια Βίου Μάθησης στις 3 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή, με θέμα: «Πρακτικές διαχείρισης των οργανικών οικιακών αποβλήτων». Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν πολίτες της Περιφέρειας Αττικής. 

Η ημερίδα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε εναλλακτικές πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων και των φυσικών πόρων. 

 

Η Πράξη υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ? Ε.Κ.Τ.)  και από εθνικούς πόρους.

 

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας

Κατερίνα Μπαζίγου 

Πρόγραμμα 

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.