ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  • Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άραχθου, Μαρώνειας, Τροιζήνας - Μεθάνων, Λαυρίου, Καλαμάτας, Στυλίδας, Ευεργέτουλα - Λέσβου, Ομηρούπολης - Χίου, Αρναίας.
  • 53 Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα.
  • Το Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
  • Το Πάντειο Πανεπιστήμιο.
  • Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ)
  • Διεύθυνση Λιμένων και λιμενικής πολιτικής του ΥΕΝ.
  • Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας 
Home
 

 

espa 2014-2020

inedivim

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.