Εκτύπωση

Η δημιουργία του εθνικού δικτύου "Τα λιμάνια της Ελλάδας" έχει ως σκοπό να ενεργοποιήσει τους μαθητές των παράκτιων περιοχών να γνωρίσουν, να μελετήσουν και να εμβαθύνουν σε διάφορες παραμέτρους, που έχουν σχέση με το λιμάνι της περιοχής τους, Χθες, Σήμερα, Αύριο.

Με τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και δραστηριοτήτων μεταξύ των σχολείων μελών του δικτύου και τη διαρκή επικοινωνία τους, στοχεύουμε πέρα απ' τη δημιουργία σχέσης ομαδικής και συνεργατικής και στη διαρκή ανατροφοδότηση του προγράμματος.

Στα περισσότερα λιμάνια της Ελλάδας συνυπάρχει το χθες με το σήμερα. Ο Ελληνικός πολιτισμός διακρίθηκε για τη διατήρηση της ισορροπίας και της αρμονίας ανάμεσα στον άνθρωπο και στο φυσικό ή δομημένο περιβάλλον του. Σήμερα δυστυχώς, σε πολλές περιοχές και ειδικά στην παράκτια ζώνη παρατηρούμε μια διαρκή ανατροπή αυτής της ισορροπίας, μια συνεχή διατάραξη της αρμονίας ανάμεσα στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον.

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όταν γίνονται αλόγιστα και με κύριο γνώμονα το ανθρώπινο συμφέρον, αποβαίνουν συχνά αρνητικές. Στην ανάδειξη αυτών των ζητημάτων αποσκοπούμε με τη δημιουργία του Εθνικού θεματικού Δικτύου "Τα Λιμάνια της Ελλάδας".

Τα λιμάνια, καθώς και οι πόλεις και τα χωριά που συνδέονται άμεσα με αυτά, δεν μπορούν παρά να εξελίσσονται στο πέρασμα των χρόνων προκειμένου να καλύπτουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των κατοίκων. Είναι όμως χρέος όλων μας να διεκδικούμε και να συμβάλλουμε ενεργά σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, προστατεύοντας το περιβάλλον και δημιουργώντας ειρηνικές σχέσεις, τόσο ανάμεσα στους ανθρώπους, όσο και ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Επειδή όμως η προστασία του περιβάλλοντος δεν περιορίζεται στα όρια ενός κράτους, έχουμε την πρόθεση να επεκτείνουμε το Εθνικό Δίκτυο σε Ευρωπαϊκό, για μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη άποψη.

Έτσι λοιπόν, στο ταξίδι αυτό που ξεκινάμε όλοι μαζί, πυξίδα μας ας είναι η γνώση και η δράση, για να φτάσουμε σύντομα και με ασφάλεια στον τελικό προορισμό μας, που δεν μπορεί να είναι άλλος από τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στόχοι

Υλοποιώντας και συμμετέχοντας λοιπόν στο δίκτυο "ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" στοχεύουμε ώστε οι μαθητές: