Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Βιώσιμες μετακινήσεις στην πόλη : μια εκπαιδευτική προσέγγιση για το περιβάλλον, την υγεία και τον πολιτισμό».

Το ΚΠΕ Δραπετσώνας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης Πειραιά και τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων, προτίθεται να υλοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας 14 διδακτικών ωρών, για 45 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων και της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και Δια Βίου μάθηση 2014-20120» (Άξονας προτεραιότητας 6 ΠΑΠ) με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τίτλος σεμιναρίου : «Βιώσιμες μετακινήσεις στην πόλη : μια εκπαιδευτική προσέγγιση για το περιβάλλον, την υγεία και τον πολιτισμό». Ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου : 20 και 21 Ιανουαρίου 2016.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι:

  • να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για την υφιστάμενη κατάσταση των μετακινήσεων στην πόλη του Πειραιά (μέσα μαζικής μεταφοράς, Ι.Χ., ποδήλατο, περπάτημα) και να τη συνδέσουν με την αξία των δημόσιων αστικών χώρων
  • να προβληματιστούν σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα των μετακινήσεων στην πόλη,
  • να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την επιλογή περιβαλλοντικά φιλικών μέσων μετακίνησης
  • να αντιληφθούν την αναγκαιότητα ενεργούς συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Οι εκπαιδευτικοί, με τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο, θα έρθουν σε επαφή με μια θεματολογία που μπορούν να εντάξουν σε προγράμματα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία (προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικών θεμάτων αλλά και ερευνητικές εργασίες) αλλά και στην ίδια την εκπαιδευτική τους πράξη στο πλαίσιο του επίκαιρου θέματος σχολικών δραστηριοτήτων : «Νοιάζομαι για το περιβάλλον, φροντίζω για την υγεία, προωθώ τον πολιτισμό».

Δίνεται έμφαση στην αξία του δημόσιου αστικού χώρου, όπως αναδεικνύεται μέσα από το θέμα των μετακινήσεων στην πόλη, μέσα από μεθοδολογικές τεχνικές όπως μελέτη πεδίου, παιχνίδια ρόλων, χαρτογράφηση περιοχής (αποτύπωση διαδρομής σε χάρτη και διατύπωση προβληματισμών) αλλά και στην αξία του ενεργού πολίτη μέσα από τη συγκρότηση προτάσεων για τη βελτίωση των μετακινήσεων στην πόλη.

Θα δοθούν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας

Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου

Πρόγραμμα 

Συμμετοχές

  • Κατεβάστε τον κατάλογο συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.