Ημερίδα συνεκπαίδευσης σπουδαστών και εκπαιδευτικών του ΣΔΕ Πειραιά για το θέμα της παγκοσμιοποίησης και της ευθύνης του παγκόσμιου πολίτη.

Σε απάντηση στο αίτημα του κ. Κ. Αναγνωστόπουλου, Διευθυντή του ΣΔΕ Πειραιά, στις 13/09/2016, σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Δραπετσώνας προτίθεται να υλοποιήσει επιμορφωτική ημερίδα, διάρκειας 5 διδακτικών ωρών (17.00- 21.00 μμ), στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ.

Τίτλος ημερίδας : «Συνεκπαίδευση σπουδαστών και εκπαιδευτικών του ΣΔΕ Πειραιά για το θέμα της παγκοσμιοποίησης και της ευθύνης του παγκόσμιου πολίτη». Ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας: 18/10/2016.

Στην ημερίδα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια, ειδικά σχεδιασμένα από την παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ για τους σπουδαστές και εκπαιδευτικούς του ΣΔΕ Πειραιά, με προσαρμογή, ως προς τη μεθοδολογία και τη θεματολογία, από το νέο πιλοτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ («Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης»).

Με αφορμή την περίπτωση ενός «κόκκινου γιλέκου», έτσι όπως περιγράφεται στο βιβλίο του W. Korn, (Πώς ένα Κόκκινο Γιλέκο Έκανε το Γύρο του Κόσμου. Αθήνα: Κεδρος, 2009) το νέο πιλοτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ στοχεύει στο να φέρει σε επαφή τους επιμορφούμενους με το ζήτημα της παγκοσμιοποίησης και της ευθύνης του παγκόσμιου πολίτη μέσα από βιωματικά εργαστήρια και διδακτικές τεχνικές, όπως παιχνίδι προσομοίωσης, παιχνίδι ρόλων αλλά και δραστηριότητες δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών και χρονογραμμής.

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας

Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου

Συμμετοχές

  • Κατεβάστε τον κατάλογο συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.