Συνεκπαίδευση σπουδαστών και εκπαιδευτικών του ΣΔΕ Κορυδαλλού για το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων

Σε απάντηση στο αίτημα του κ. Π. Τσουμάνη, Διευθυντή του ΣΔΕ Κορυδαλλού, στις 21/10/2016, σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Δραπετσώνας προτίθεται να υλοποιήσει επιμορφωτική ημερίδα, στις 07/11/2016, διάρκειας 5 διδακτικών ωρών (17.00- 21.00 μμ), στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ με θέμα : «Συνεκπαίδευση σπουδαστών και εκπαιδευτικών του ΣΔΕ Κορυδαλλού για το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων».

Η ημερίδα αποτελεί προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΠΕ «διαχείριση απορριμμάτων και φυσικοί πόροι». Στοχεύει να φέρει τους/τις επιμορφούμενους/ες σε επαφή με το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, ώστε να αποτιμηθούν τα θετικά και τα αρνητικά σημεία της κάθε μεθόδου διαχείρισης (καύση, χωματερή, ΧΥΤΑ, ανακύκλωση) ως προς το περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία/πολιτισμό. Δίνεται μεγάλη έμφαση στη διασύνδεση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων με το ζήτημα της εξάντλησης των φυσικών πόρων και γενικά με το ζήτημα του κύκλου ζωής των προϊόντων (εξόρυξη, μετασχηματισμός/παραγωγή, διανομή, κατανάλωση, απόθεση και βέβαια.. μεταφορά μεταξύ όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων).

Η ημερίδα αποτελείται από διαδοχικά βιωματικά εργαστήρια που εισάγουν στο θέμα και παρέχουν την ευκαιρία για ανατροφοδότηση και αναστοχασμό ως προς τις αξίες που έχουν οι εμπλεκόμενες ομάδες αλλά και ως προς την ευθύνη του σύγχρονου καταναλωτή. Θα διδαχθούν οι ακόλουθες διδακτικές τεχνικές : καταιγισμός ιδεών, παιχνίδι προσομοίωσης, εργασία σε ομάδες (καθοδηγημένη παρακολούθηση βίντεο, σύγκριση, ομαδοποίηση, κατασκευή μικρών εννοιολογικών χαρτών) μελέτη πεδίου με παρατήρηση/καταγραφή και συνέντευξη, εργασία σε ομάδες μετά τη μελέτη πεδίου (επεξεργασία αποτελεσμάτων, μελέτη κατασκευών από ανακυκλώσιμα υλικά, κατασκευή ανακυκλωμένου χαρτιού) παιχνίδι ρόλων με θέμα τη χρήση του χρυσού στα κινητά μας και τα διλήμματα που προκύπτουν ως προς τη χρήση των κινητών.

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας

Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου

Πρόγραμμα

  • Κατεβάστε το ενδεικτικό πρόγραμμα της ημερίδας.

Συμμετοχές

  • Κατεβάστε τον κατάλογο συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.