Συνεκπαίδευση σπουδαστών και εκπαιδευτικών του ΣΔΕ Πειραιά για το θέμα της διαχείρισης πρώην βιομηχανικών χώρων».

Σε απάντηση στο αίτημα του κ. Κ. Αναγνωστόπουλου, Διευθυντή του ΣΔΕ Πειραιά, στις 25/09/2016 με αρ. πρ. 159, σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Δραπετσώνας προτίθεται να υλοποιήσει επιμορφωτική ημερίδα, διάρκειας 5 διδακτικών ωρών (17.00- 21.00 μμ), στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας.

 Τίτλος ημερίδας : «Συνεκπαίδευση σπουδαστών και εκπαιδευτικών του ΣΔΕ Πειραιά για το θέμα της διαχείρισης πρώην βιομηχανικών χώρων». Ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας : 9/11/2017.

Στην ημερίδα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια, ειδικά σχεδιασμένα από την παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ για τους σπουδαστές και εκπαιδευτικούς του ΣΔΕ Πειραιά, με προσαρμογή, ως προς τη μεθοδολογία και τη θεματολογία, από το νέο πιλοτικό πρόγραμμα («Ιχνηλατώντας τις αλλαγές του τόπου μου μέσα στον χρόνο»).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ :

  1. 00 – 17.15 : Προσέλευση – εγγραφές
  2. 15- 17. 20 : Παρουσίαση στοχοθεσίας ημερίδας (Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Υπέυθυνη)

     17.20 – 17. 30 : Χωρισμός σε ομάδες

  1. 30 – 19.00 : Επιλογή βιωματικών εργαστηρίων από το πρόγραμμα : «Ιχνηλατώντας τις αλλαγές του τόπου μέσα στον χρόνο» (Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Θεολογία Αβδελλή, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ, Ιωάννα Φώκου, Μέλος της ΠΟ του ΚΠΕ)

     19.00 – 19.15 : Διάλειμμα

     19.15 - 20.30 : Επιλογή βιωματικών εργαστηρίων από το πρόγραμμα : «Ιχνηλατώντας τις αλλαγές του τόπου μου μέσα στον χρόνο»    (Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Θεολογία Αβδελλή, Ιωάννα Φώκου)

  1. 30 – 21.00 : Συμπεράσματα – αξιολόγηση – κλείσιμο ημερίδας

 

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας

Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.