Μαθαίνοντας για την κλιματική αλλαγή και μετανάστευση μαζί με τον παππού και τη γιαγιά.

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Δραπετσώνας προτίθεται να υλοποιήσει επιμορφωτική ημερίδα συνεκπαίδευσης για παιδιά δημοτικού και δημότες τρίτης ηλικίας Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α/θμιας εκπ/σης Πειραιά δια του Υπευθύνου ΠΕ, καθώς και με το Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Τμήμα τρίτης ηλικίας του Δήμου (1ο ΚΑΠΗ Κερατσινίου). Η ημερίδα θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας στις 13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες 09.00-13.00.

Η ημερίδα αυτή στοχεύει να ευαισθητοποιήσει και να φέρει σε επαφή τους/τις συμμετέχοντες/σες με το φαινόμενο και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Μέσα από καθοδηγημένη παρακολούθηση βίντεο, δημιουργία ιστοριογραμμής, εργασία σε ομάδες, εκπαιδευτικό παιχνίδι κλπ., οι συμμετέχοντες/σες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το θέμα των διαφορετικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες, να προβληματιστούν με ζητήματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και, γενικότερα με θέματα δικαιωμάτων του παιδιού  καθώς και με το θέμα των περιβαλλοντικών μεταναστών/προσφύγων.

 Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.

 

Η Υπεύθυνη ΚΠΕ Δραπετσώνας

Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου,

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.