Προκήρυξη επιμορφωτικής ημερίδας ΚΠΕ Δραπετσώνας


Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Δραπετσώνας υλοποίησε επιμορφωτική ημερίδα συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών του 3ου Γυμνασίου Γλυφάδας, διάρκειας 6 διδακτικών ωρών (8.30- 14.15 μμ), στις 4 Μάϊου 2018, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας, σε συνεργασία με τη ΔΔΕ Δ΄Αθήνας.
Τίτλος ημερίδας : «Η Ατζέντα 2030 της Unesko μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Δραπετσώνας για τη θάλασσα»
Τα Ηνωμένα Έθνη και οι εκπρόσωποι των χωρών που συμμετέχουν σε αυτά προσδιόρισαν το 2015 δέκα εφτά (17) στόχους που αποτελούν το περιεχόμενο της Ατζέντας 2030. Συγκεκριμένα, οι στόχοι αυτοί έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που πρέπει να συντελεστούν έως το 2030, ώστε όλες οι ανθρώπινες κοινότητες να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να είναι βιώσιμες (περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά) και, μεταξύ άλλων, να απολαμβάνουν : οικονομική και δίκαιη οικονομική ανάπτυξη για όλους, μηδενική φτώχεια, ποιοτική εκπαίδευση, αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και αδικιών.
Δύο χρόνια αργότερα το 2017 η UNESCO ακολουθώντας τη ρήση του Nelson Mandela «Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο». επικεντρώνεται στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α) και δημιουργεί τη δράση «Το μεγαλύτερο μάθημα του κόσμου». «World’s Largest Lesson». Σκοπός της δράσης είναι να ενώσει εκπαιδευτικούς και μαθητές ανά τον κόσμο, ώστε να γνωρίσουν και να επικοινωνήσουν στις κοινότητές τους, τους 17 στόχους που έθεσε η παγκόσμια κοινότητα για την Αειφόρο Ανάπτυξη έως το 2030.
Το ΚΠΕ Δραπετσώνας, συμμετάσχει ενεργά σε αυτή την παγκόσμια δράση προκείμενου να παρακινήσει τον εκπαιδευτικό και μαθητικό πληθυσμό της εμβέλειάς του να εμπλακεί ενεργά στη διάδοση των 17 στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Στην ημερίδα έγινε παρουσίαση με βιωματικό τρόπο των 17 στόχων του ΟΗΕ με έμφαση στις αξίες που συνδέονται με αυτούς, ενώ υλοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Δραπετσώνας «Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές : αλιεία».


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ :


8.30 – 8.45 : Προσέλευση – εγγραφές
8.45-9.00 : Χωρισμός σε ομάδες/παιχνίδι γνωριμίας
9.00-9.15: Παρουσίαση στοχοθεσίας ημερίδας, Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Υπεύθυνη ΚΠΕ Δραπετσώνας
10.15-10.30 : Διάλειμμα
10.30- 13.30 : Η Ατζέντα 2030 μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Δραπετσώνας «Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές : αλιεία», Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Θεολογία Αβδελλή, Ιωάννα Φώκου
13.30-14.15 : Κλείσιμο της ημερίδας, συζήτηση, αξιολόγηση

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.